Dáváme vašim investicím smysl

Stříbro

Stříbro je nejčastěji se vyskytující vzácný kov, který je nenahraditelný v průmyslu a současně po staletí slouží k investičnímu ukládání volných peněžních prostředků. Po staletí bylo stříbro nejběžnějším platidlem pro každodenní transakce. Až do 19. století platil v mnoha zemích čistý stříbrný standard nebo bimetalový zlatý a stříbrný standard. U stříbrného standardu byly bankovky v oběhu 100% kryty stříbrem. Papírové peníze mohly být kdykoli měněny za stříbro v pevném směnném poměru. Jako prostředek zachování hodnoty stříbro překonalo všechny krize papírové měny. Přitom se od vzácného kovu neustále vyvíjí spíše ke kovu průmyslovému. Zlato si oproti tomu zachovalo svůj peněžní význam do dneška, dokonce i poté, co v r. 1971 americký prezident Richard Nixon prolomil zlatý standard dolaru a papírové peníze tak ztratily poslední spojení se vzácným kovem.

Dříve se stříbro zpracovávalo výhradně na šperky, mince nebo stolní stříbro. Ukládalo se, opět se použilo a nezmizelo navždy na skládce odpadu. Dnes se stříbro spotřebovává, polovina roční nabídky stříbra jde do průmyslu.

Fyzické stříbro je jednou z nejvíce podhodnocených investic této dekády. Jen velmi málo investorů ví, že vytěžených zásob stříbra je pětkrát méně než zlata. Pokud by se nyní zastavila těžba veškerého stříbra, vystačily by jeho zásoby pro celý svět na pouhé čtyři měsíce provozu! Přesto je mnohonásobně levnější než zlato.

Z těchto důvodů se ze stříbra stává u investorů velice oblíbený kov, s očekávaným příslibem budoucího zhodnocení dnes investovaných prostředků. Z hlediska budoucnosti jsou investice do tohoto kovu velmi perspektivní.

Cena stříbra

Most Recent Quotes from www.kitco.com

Cena během 24 hodin v dolarech za trojskou unci