Dáváme vašim investicím smysl

Zlato

Zlato je považováno již několik tisíc let jako měna, obchodní zboží a forma investice a to v zásadě po celém světě. Během razantního rozvoje finančních trhů (akciových, dluhopisových, měnových) v 80. a 90. letech 20. století se zlato dostávalo stále více do pozadí a mnoho investorů (včetně centrálních bank) ztratilo k této „železné“ rezervě vztah. Zlato však zůstává i nadále pojistkou proti inflaci v turbulentních nebo nejistých dobách. Ve srovnání se zlatem ztrácí všechny měny svoji kupní sílu díky neustálému růstu cen zboží a služeb. Jen od roku 2000 do roku 2010 se jeho cena zvýšila 5×.

Zlato se také stále častěji používá jako zajištění proti kolísání kurzu USD, který je pořád ve světě považován za hlavní měnu. Zlato a USD jsou hlavními rezervními instrumenty centrálních bank. Pokud roste kurz USD k ostatním měnám (USD posiluje), klesá zpravidla cena zlata v USD, a opačně, pokud klesá kurz USD k ostatním měnám (USD oslabuje), roste zpravidla cena zlata v USD. Zlato se proto již v minulosti mnohokrát osvědčilo jako efektivní ochrana proti slabému dolaru.

Na příznívý a dlouhotrvající vývoj ceny zlata má vliv dlouhodobě rostoucí poptávka soukromých a institucionálních investorů. A to převážná většina investorů po celém světě výhody zlata a stříbra zatím neobjevila. Budoucí těžba zlata se bude sotva zvyšovat, neboť starší doly se blíží ke konci své životnosti a doba od objevení naleziště po zahájení těžby může trvat i 10 let. Navíc se náklady na těžbu každoročně zvyšují.

Zlato je uchovatelem hodnoty prakticky nezávislé na ekonomických podmínkách. Na rozdíl od akcií společnosti nebo vládních dluhopisů, zlato bude vždy udržovat hodnotu. Téměř každá země prošla za posledních sto let alespoň jednou velkou měnovou krizí. Ti, kteří drželi část svého majetku ve zlatě, přežili tato období relativně dobře. Bohužel většina lidí zažila, jak se jejich mnohaleté úspory staly bezcennými, někdy během několika dnů.

Investiční možnosti

Fyzické zlato lze zakoupit ve formě investičních zlatých slitků, či mincí. Investor by se měl orientovat pouze na kvalitní investiční zlato, které splňuje good delivery standard, má stále stejný vzhed i balení a je celosvětově známé. Při zpětném prodeji jsou tyto vlastnosti rozhodujícími faktory pro určení výkupní ceny slitku, či mince. Regionálně známé mince nebo slitky, které tyto atributy nesplňují, lze prodat pouze za cenu zlomkového zlata. Měnící se vzhledy, tvary, balení zlatých slitků, či celosvětově neznámé motivy zlatých mincí a zlatých medailí neodpovídají filozofii investičního zlata. Naopak existují zlaté investiční mince, které v sobě skrývají navíc i zajímavý numismatický potenciál díky omezené ražbě. Důležitá je také skladba portfolia mincí a slitků z hlediska výběru konkrétních gramáží, která je klíčová pro maximální likviditu investice.

Fyzická forma zlata se podstatně liší od té papírové (ETF certfikáty, podílové fondy, apod.), která je opět pouze papírová a nemá znaky fyzických zlatých kovů. Papírové zlato je pouze finančním aktivem a jeho hodnota je závislá na slibu finanční instituce. V kontrastu s tím je fyzické zlato hmotným majetkem bez rizika jednání protistrany. Navíc nikdo vlastně přesně neví, kolik papírového zlata bylo prodáno v plném rozsahu po celém světě. Zcela jistě se ale jedná o větší množství, než je ve formě fyzického zlata vůbec k dispozici. Ostatně za celou historii lidstva bylo zatím zlata vytěženo pouze 165 000 tun.


Zlato je vaše tabletka pro klidné spaní!

Cena zlata

Most Recent Quotes from www.kitco.com

Cena během 24 hodin v dolarech za trojskou unci